Et zina - praha-hotel.ru

Zina eden erkek, zina ettigi kizla evlenebilir mi

It is released under the GNU General Public License v2. News 2010 Nov: Zina is on hiatus. Author got married and bought a house. 2010 May: Finally, Zina includes a Tag Editor. Zina Institut est un centre de beaut o chacun peut venir se ressourcer dans une ambiance chaleureuse et feutr e. Laissez votre stress la porte et.

Zina is a graphical interface to your MP3 collection, a personal jukebox, an MP3 streamer. It can run on its own. Zina is a graphical interface to your MP3 collection, a personal jukebox, an MP3 streamer. It can run on its own, embeded into an existing website, or as a Drupal module, Wordpress plug-in and Joomla component. Bu mesele maalesef içinde yaadmz asrn yaygn bir bela ve vebasdr. Neslimiz bütün çeitleri ile bu belaya maruz ve müpteladr. Rabbimizden dileimiz, cahiliye devri insanlarn bu beladan kurtard gibi, bizim insanmz da kurtarmasdr.

Birincisi Nefsinize hakim olamyordunuz neden kocanzdan ayrldnz. Kinci olarak, Evli bir erkek ile zina yapyorsunuz. Çünkü ne Kuran, ne de sahih hadisler arasnda bunu ifade eden açk veya kapal bir delil bulmak mümkün deildir. Yani bu mesele aklla çözülecek bir ey deildir. Bu, yalnzca Rahmeti lâhiden ümit edilebilir. Bu bütün müminlere haram klnmtr. (Nur, 24/3) Zinakâr çiftin daha sonra birbirleriyle evlenmeleri sanki bu ayetin ruhuna daha uygun gibi. Böylece zina edilen kadn yüzüstü braklmam olur. Böyle bir çiftin evlenmesi, onlarn ilemi olduu günaha keffaret olabilir mi denecek olursa; o konuda kesin bir hükme varmak mümkün deildir.